Dinamo i akumulator na traktoru

Dinamo i akumulator su električni uredaji na traktoru o kojima treba voditi racuna, pa evo i kako:

Dinamo

DinamoTokom rada stalno nadgledaj ampermetar, jer on pokazuje rad dinama. Kad motor radi pod jačim gasom, kazaljka treba da se kreće na polju označenom sa plus (+), što znači da dinamo puni akumulator. Kad motor ne radi ili radi pod malim gasom, a nijedan potrošač nije uključen, ampermetar treba da stoji na nuli.

Povremeno podmaži ležaj dinama. Pri tome pazi da ne zamastiš ostale delove dinama, koji pokazuju dobri provodnici struje pa to može dovesti do kratkog spoja (kuršlusa) i pregorevanje dinama.

Akumulator

AkumulatorLeti bar jednom nedeljno prekontroliši visinu tečnosti (elektrolita) u akumulatoru. Elektrolit treba da bude najmanje jedan cm iznad vrhova ploča baterija. Ako se tečnost prosula, dopuni je istom takvom mešavinom sumporne kiseline i destilovane vode, a ako je isparila, samo dospi destilovanu vodu, jer kiselina teško isparava.

Akumulator dopunjuj samo destilovanom vodom, i to pred početak rada traktorom, da se tokom vožnje voda i sumporna kiselina što bolje izmešaju. Sipaj vode koliko da pokrije ploče ćelija za 1 do 1,5cm.

Ni u kom slučaju ne dolivaj običnu vodu u akumulator, jer nije hemijski čista; u sebi sadrži razne soli, koje se jedine sa sumpornom kiselinom pa ometaju stvaranje električne struje.

Budi oprezan pri radu sa sumpornom kiselinom i njenom mešavinom, jer je opasna, sagori skoro sve na šta padne. čuvaj je u staklenoj posudi i na sigurnom mestu, gde je deca ne mogu dohvatiti i unakaziti se. Ako te slučajno kiselina poprska, to mesto odmah operi vodom i pospi sodom bikarbonom.

Pri spravljanju mešavine nikad ne sipaj vodu u sumpornu kiselinu, već kiselinu u vodu, i pri tome dobro čuvaj oči i ruke. Ako slučajno sipaš vodu u kiselinu, ona će burno kipeti i prskati i izgoreće sve na šta padne.

Bar jednom mesečno očisti sve spojeve na akumulatoru, jer zbog isparavanja elektrolita spojevi brzo zardaju i pozelene, pa više ne sprovode dobro struju, a mogu dovesti i do kratkog spoja.Spojeve obriši čistom krpom, pa ako to nije dovoljno natopi ih rastvorom sode bikarbone i potom obriši. Ako su suviše zardali, očisti ih glas-papirom i premaži tehničkim vazelinom.

Akumulator uvek čuvaj napunjen strujom. Prazan akumulator bez struje brzo se kvari; krive se ploče i izolatori, pa nastaje kratki spoj i akumulator isprazni više od polovine, daj ga radionici da ga ponovo napune strujom.

Čuvaj akumulator i od velike toplote i od velike hladnoće, jer se tada ploče i izolatori krive pa često nastaje kratki spoj. Zimi, kad su mrazevi i kad se traktor duže ne upotrebljava, skini akumulator i ostavi ga u prostoriji gde ne mrzne.

Čuvaj akumulator i od prljanja prašinom, uljem, mašću i drugim nečistoćama, jer kad dospe u elektrolit, nečistoća će stvarati talog koji će ometati rad akumulatora.

Nikad ne preopterećuj akumulator naglom potrošnjom struje, jer se naglo ispražnjeni akumulator kvari. To naročito važi za upotrebu električnog pokretača, jer je on veliki potrošač struje.

Na akumulator ne stavljaj nikakav metalni (gvozdeni) predmet, alat ili slično, jer preko njega može da otiče struja pa i da se akumulator isprazni.

Povremeno prekontroliši u radionici odnos kiseline i vode u elektrolitu. Kontrola se vrši naročitim meračem gustine. Ukoliko je mešavina reda, utoliko ima manje kiseline, jer je kiselina gušća od vode.

Bilo bi dobro dva puta godišnje dati akumulator specijalizovanoj radionici da ga ispere od taloga i napuni ga elektrolitom i strujom.

Pri radu oko akumulatora, dok je na traktoru, skini jedan kabl, da prekineš kolo struje kako pri slučajnom dodiru, kakvim provodnikom struja ne bi otekla i ispraznila akumulator.

Povremeno pregledaj da li je sva izolacija na sprovodnicima neoštećena, da nema golih mesta, da ne dode do kratkog spoja. Isto tako proveri jesu li svi osigurači ispravni, jer oni osiguravaju da, pri kratkom spoju, ne pregori skupi električni uredaj.

* * *

To bi bili najvažniji saveti u vezi dinama i akumulatora na traktoru.
Tags: dinamo i akumulator na traktoru

Pčelarstvo

Uzgoj šampinjona

Uzgoj puževa

Uzgoj pilića

Tov svinja

Govedarstvo

Mlekarstvo

Ratarstvo, povrtarstvo i voćarstvo