Kako početi proizvodnju šampinjona

Proizvodnja sampinjonaDa bi mogli početi proizvodnju šampinjona potrebna nam je odgovarajuća prostorija. Pretpostavimo da imamo prostoriju za šampinjone čija je dužina 15, širina 6,4 i visina 3,5 metara. Uostalom, takva se prostorija može i sazidati.

Sada dajemo detaljan opis o tome kako početi proizvodnju šampinjona u sanducima kao veoma dobar izbor, mada se u posljednje vreme šampinjoni sve vise gaje u PVC vrećama. Najpre nas zanima kako i koliko sanduka možemo smestiti u tu našu prostoriju, a iz toga će se odmah videti uzgojna površina. Pa, da počnemo redom!

Izračunavanje broja sanduka koje možemo smestiti u prostoriju za uzgoj šampinjona

Još jednom da ponovimo dimenzije prostorije: dužina je 15, širina 6,4 i visina 3,5 metara.

Dimenzije sanduka su: dužina 1, širina 0,5 i visina 0,4 metra. Sanduci će biti smešteni tako da će njihova dužina biti usmerena prema podužnoj strani prostorije, a širina prema poprečnoj strani prostorije. Hodnici za prolaz medu sanducima široki su 1, a hodnici uza uzdužni zid 0,7 metara. Hodnici uza zidove po širini prostorije (na početku i kraju prostorije) su 1 metar.Sada, kada znamo sve o prostoriji i razmacima medu sanducima, hodnicima, lako možemo rasporediti sanduke. Rekli smo da je dužina prostorije 15 metara, te da je na početku i kraju te prostorije hodnik po 1 metar (ukupno 2 metra), to znači da ćemo po dužini moći smestiti 13 sanduka dugih po 1 metar. širina prostorije je 6,4, sanduka 0,5 metara. Ako ostavimo po dužini uza zidova dva prolaza po 0,7 metara, što iznosi ukupno 1,4 metar, zatim tri puta po dva sanduka zajedno, to iznosi 6 sanduka po 0,5 metara širine, što iznosi 3 metra, medu tim dvostrukim redovima sanduka nalaze se još dva hodnika po 1 metar, što je ukupno 2 metra.

Možemo sabrati sve zajedno i imaćemo.

Za dva hodnika po 0,7 m

1,4 m

Za šest sanduka po 0,7 m

3,0 m

Za dva hodnika po 1,0 m

2,0 m

Ukupno:
Po širini (kolika je naša prostorija)

6,4 m

Za postavljanje sanduka u visinu možemo reći:

Za cigle ispod sanduka uzećemo

0,2 m

Za četiri sanduka s nogama po 0,4 m

1,6 m

Za jedan red sanduka bez nogu

0,2 m

Ukupno:

2,0 m

Ukupna visina prostorije je 3,5 metara, što znači da će ostati još metar i po do plafona, tako da ima dovoljno vazduha u prostoriji.

Još jednom ćemo ponoviti koliko je sanduka u prostoriji:

Broj sanduka po dužini:

13

Broj sanduka po širini:

6

Broj sanduka po visini:

4

Ako to sve pomnožimo, dobićemo 490 sanduka.
Donja četiri sanduka imaće nastavke (noge).
Njih ima: 13 X 6 X 4 =312
Gornji red sanduka ne treba nastavake (noge), tj. 16 X 6 =78
Ukupno: 390
Uzgojna površina dobije se u našem slučaju kada se broj sanduka podeli sa 2.
To znači: 390 : 2 = 195 m2 (to je naša uzgojna površina sa kojom se može početi proizvodnja šampinjona)

Sledeće sto je potrebno za proizvodnju šampinjona je kompost, koji se može kupiti ili napraviti. Nadalje nas dakle zanima koji su to dodaci djubretu da iz njega načinimo kompost, na koji način se mešaju i kojim redosledom. Ta uputstva se nalaze na sledećoj strani pod nazivom "Kako napraviti kompost za šampinjone".
Tags: kako početi proizvodnju šampinjona, šampinjoni, proizvodnja

Pčelarstvo

Uzgoj šampinjona

Uzgoj puževa

Uzgoj pilića

Tov svinja

Govedarstvo

Mlekarstvo

Ratarstvo, povrtarstvo i voćarstvo