Mašinska muža

Mašinska muzilica

Mašinska muzilicaMašinska muža je tvorevina 20. veka i svakako se preporučuje. To je veoma kvalitetan i efikasan način muže, koji pri tom olaksava posao.

Evo kako mašinska muzilica funkcioniše:

Današnje mašine za mužu, omogućavaju pražnjenje vimena snižavanjem pritiska u spoljnoj sredini. To se postiže vakuum-pumpom koja se crevom spoji sa sisnom čašicom. Sisne čašice imaju dvostruke zidove, unutrašnji je gumeni a spoljašnji metalni. Izmedu ova dva zida smenjuju se sniženi i normalni atmosferski pritisak. Izmenu pritiska reguliše pulzator u pravilnim vremenskim razmacima. Kada je u medjuprostoru snižen pritisak, mleko ističe u sisnu čašicu u kojoj je pritisak stalno snižen. Kada u medjuprostor ude normalni atmosferski vazduh, gumeni zid se izboči prema unutrašnjosti čašice i spreči isticanje mleka. Ovaj trenutak mašinske muže zove se pauza, za razliku od prethodnog aktivnog, koji se naziva fazom isisavanja. Isisavanje mleka i pauza predstavljaju jednu pulzaciju kojih ima u minutu oko 60, mada njihov broj zavisi od tipa mašina.Automatski robot za mužu

Automatski robot za mužuRoboti su najsavremenije mašine za mužu. U buducnosti se masivna proizvodnja mleka neće moći ni zamisliti bez ovih robota.

U Evropi, više od 50% novih mašina za mužu uključuju barem neku vrstu robotizacije. Najsavremeniji automatski robot za mužu obavlja mužu krave, bez ikakve pomoći poljoprivrednika. Verovali ili ne, krava samostalno i dobrovoljno odšeta do robota za mužu u kojoj uz pomoć leserskih senzora biva prepoznata. Usisne časice automatski robotskom rukom hvataju vime i automatski se uklanjaju nakon završene muže. Zaista fantastičan izum!

Kako je moguće da krava sama odlazi na mužu? Tako što krave veoma brzo shvate da će biti nagrađene žitaricama koje mogu jesti tokom muže i svežim pašnjakom za uživanje, nakon muže. Često se dešava da krave zbog toga žele da se muzu češće, a to je izrazito dobro za krave koje proizvode veliku količinu mlijeka. Njima se omogućava muža na svakih 6 do 12 sati, dok se krave koje proizvode manje mleka muzu na svakih 12 do 24 sata.

Robotska muzilica nudi poljoprivrednicima fleksibilniji način života i više slobodnog vremena za druge poljoprivredne dužnosti, na primer praćenje teljenja pojedinih krava, sto inače i zahteva ozbiljno angažovanje.

U svetu već postoje mlečne farme koje upotrebljavaju ovakve robote za mužu, sa puno uspeha. Primena visoke tehnologije u poljoprivredi uvek je dobrodošla i nedvosmisleno vodi ka napretku i prosperitetu.
Tags: mašinska muža, automatski robot za muzu, muzilica

Pčelarstvo

Uzgoj šampinjona

Uzgoj puževa

Uzgoj pilića

Tov svinja

Govedarstvo

Mlekarstvo

Ratarstvo, povrtarstvo i voćarstvo