Načini kalemljenja

Načini kalemljenja

Načini kalemljenja voćaka mogu se nazvati i tehnike kalemljenja. To je zasebna nauka u voćarstvu koja je u stalnom procesu usavrsavanja. Kada želi da pristupi kalemljenju voćaka kalemar na prvom mestu treba da napravi dobar izbor načina kalemljenja za konkretnu biljku i u datom vremenskom periodu. Zato ćemo se sada potruditi da im pomognemo u tome.

Izbor načina kalemljenja

Kao prvo iskusni kalemar treba znati da kad su podloge i plemke u vegetaciji - kalemimo na zeleno, a kad su u mirovanju - na zrelo. Na zeleno se kalemi pupoljkom, pa imamo: očenje na spavajući pupoljak i očenje na budni pupoljak, gde pupoljak može biti sa kalem-grančice iz prethodne vegetacije i sa kalem grančice iz tekuće vegetacije.

Kalemljenje očenjem

Na spavajući pupoljak se kalemi od 20. jula do 15. septembra i mogu se kalemiti skoro sve vrste. Redosled očenja po vrstama bi bio: sljiva i kajsija na sljivi, sljiva na džanarici, kruska na sejancu, tresnja i visnja na tresnji, kajsija na kajsiji, breskva na breskvi, kruska na dunji, jabuka na M i MM-podlogama, musmula i dunja na dunji, jabuka na sejancu i tresnja i visnja na magrivi. Orah kalemiti od 10-25. avgusta.

Pupoljkom se grancice iz prethodne vegetacije oče sa većinom voćnih vrsta i to u martu ili aprilu.

Pupoljkom se grančice iz tekuće vegetacije oče uglavnom breskvom. To se obavlja krajem maja i u junu mesecu.

Podloge za očenje čiste se od divljaka neposredno pred kalemljenje na 10-15cm iznad zemlje. Podloga za očenje treba da je debljine 6-8mm, a oči se na 5-10cm visine.

Urez na prethodno obrisanoj podlozi pravi se najčesće u obiku slova "T" (za orah na prozor ili prsten). Prvo se napravi urez preko podloge dužine 1cm, a zatim od sredine tog reza prema zemlji u dužini 2-3cm i kora podloge se nožem malo odvoji levo i desno.Pupoljak se skida sa kalem-grančice dužine najmanje 2cm s vrlo tankim slojem drveta. Za očenje na budni pupoljak po mogućnosti pupoljak skinuti bez drveta.

Umetanje pupoljka pod koru mora biti pažljivo i brzo, da dobro nalegne na podlogu, sto se postiže pritiskivanjem prstima i vezivanjem. Vezivanje počinje iznad pupoljka, zatim preko i ispod pupoljka 4-5 puta se omota vezivo i podveže se na kraju ureza ispod pupoljka.

Pri kalemljenju oraha očenjem urez na podlozi pravi se specijalnim nožem sa dva reza. Sa istim nožem se zaseca i pupoljak ispod i iznad pupoljka, a kora na podlozi i pupoljak se skidaju pomoću kalemarskog noža. Debljina podloge za orah treba da bude 10-16mm.

Kada su podloge nesto tanje mogu se kalemiti očenjem na zasek. Ovo je posebno značajno u junskom kalemljenju bresaka. U ovom slučaju napravi se zasek u podlogu od oko 45 stepeni a potom odozgo na 1,5cm, skine se kora sa malo drveta do zaseka i taj deo odstrani. U napravljen zasek stavlja se pupoljak iste veličine i veže. Na ovaj način mogu se očiti podloge i kad se kora ne odvaja.

Kalemljenje na zrelo

Na zrelo se kalemi u prostorijama (sobno kalemljenje), u rastilu i u voćnjaku. Kalemovi na zrelo se vezuju, a spojno mesto i vrh kalem-grančice premazuje se kalem-voskom.

Sobno kalemljenje se može početi od polovine januara i obavlja se do kraja marta. Kaleme se jabuka, kruska, sljiva, kajsija, tresnja, orah, a redje druge vrste. Podloge se kaleme 10cm i vise cm iznad korena sa dva do tri pupoljka. Posle kalemljenja koren podloge se stavlja u vlažan pesak ili sanduke sa vlažnom piljevinom ili tresetom i unosi se u vlažne prostorije sa temperaturom od 10-15° C, gde se drže dok ne sraste spojno mesto - oko 20 dana.

Za to vreme pupoljak sorte malo nabubri i posle se iznosi u hladne prostorije na oko 5° C, ili se odmah sadi. Ako ovom kalemljenju pristupimo krajem marta i početkom aprila onda se posle kalemljenja iz ruke kalemovi odmah sade u rastilo bez prethodnog zagrevanja u prostorijama. Pre početka sobnog kalemljenja na podlozi se toplotom izazove kretanje sokova. Kalem-grančica mora biti u potpunom mirovanju. Kalemovi oraha se slažu u sanduke sa vlažnom piljevinom i mahovinom. Pokrije se ceo kalem, a potom se oko 15 dana izlaže zagrevanju na 26-29° C.

Na zrelo se kalemi prostim spajanjem, redje engleskim spajanjem, sa strane i drugim načinima. Orah se uspesno kalemi masinom i ne potapa se u kalem-vosak.

Podloge u rastilu se kaleme krajem marta i u aprilu. Primenjuje se isti način kao i za sobno kalemljenje, a može i pod koru.

Kalemljenje u voćnjaku se najčesće obavlja radi prekalemljivanja voćaka, pojačanja i ozdravljenja debla. Primenjuju se razni načini kalemljenja na zrelo, a i očenjem, sto zavisi od cilja, vremena kalemljenja i vrste voćaka.

Za sve načine i mesta kalemljenja na zrelo treba obezbediti sto veću i čvrsću dodirnu povrsinu preseka podloge i plemke. Posebno je značajan dodir kombijalnih spojeva koji se nalaze ispod kore.
Tags: načini kalemljenja, voćaka, očenje, na spavajuci pupoljak, na budni pupoljak

Pčelarstvo

Uzgoj šampinjona

Uzgoj puževa

Uzgoj pilića

Tov svinja

Govedarstvo

Mlekarstvo

Ratarstvo, povrtarstvo i voćarstvo