Pravila za uzimljavanje pčela

Uzimljavanje pčela

Kako si uzimljavao tako ćeš vrcati!

Ovo su osnovna, obavezna i veoma važna pravila koja treba zadovoljiti i rešiti prilikom uzimljavanja pčela:

1. Da pčela ima dovoljno hrane i dobro raspoređene u košnici
2. Da je dobar med u košnici
3. Da je glavnina meda u zimištu pčela
4. Da u zimištu nema medljike
5. Da količina hrane odgovara jačini pčela
6. Da je matica dobra i zdrava i da nije uzimljena s ušima
7. Da je matica mlađa od dve godine
8. Da je u pčeli dobro raspoređen cvetni prašak
9. Da klupko pčela pokriva bar 7-8 okvira saća
10. Da je to klupko većinom od mladih pčela
11. Da nije jedan ili više okvira punih od vrha do dna s medom dospeo u sredinu klupka
12. Da su pčele uzimljene na pravilno izgrađenom radiličkom saću
13. Da su se ispod "mednog venca" pčele ugnjezdile na praznom radiličkom saću
14. Da je ne samo pčelinjak, nego i svaka košnica osigurana od vlage, promaje i svakog uznemiravanja

Kad sva ova pravila za uzimljavanje pčela redom budu zadovoljena tad se nećemo bojati nikakve zime i nikakvog zla, jer će pčele bez gubitka iz zime izaći, zdrave i u redu.
Tags: uzimljavanje pčela, pravila

Pčelarstvo

Uzgoj šampinjona

Uzgoj puževa

Uzgoj pilića

Tov svinja

Govedarstvo

Mlekarstvo

Ratarstvo, povrtarstvo i voćarstvo