Ujednačeno dobijanje mleka

Ujednačeno dobijanje mlekaZa robnog proizvođača mleka veoma je važno da ima ujednačenu kontinuiranu proizvodnju. Drugim rečima, svakodnevna proizvodnja mleka treba da bude približno istovetna. Na ovaj način će se omogućiti svakodnevna isporuka približno iste količine mleka, što omogućava ujednačeno priticanje dohotka, sto je za mlekarstvo veoma važno. Sada slede i uputstva.

Da bi ravnomernost proizvodnje mogla da se ostvari u praksi, potrebno je iskoristiti sve momente koji su važni za ujednačeno dobijanje mleka. Poznato je da posle teljenja, izvesno vreme, raste količina izlučenog mleka i dostiže maksimum oko 4 do 6 nedelja po porođaju. Zatim se mlečnost održava izvesno vreme na istom nivou, a posle dva - tri meseca, odnosno 4 do 6 meseci posle teljenja, postepeno počinje da opada. Dva meseca pre novog teljenja krava se zasušuje. Normalno je da se krave muzu oko 10 meseci, a da dva meseca budu zasušene. Zbog izvesnih smetnji u ponovnom oplođavanju, obično se ovaj period produžava za mesec - dva. Na taj način bi svaka krava trebala da se ponovo oteli u razmaku od 12 do 14 meseci.

Za ujednačeno dobijanje mleka važan je i uzrast krava. Prvotelke uvek imaju manje mleka za oko 20, pa i više procenata u odnosu na količinu mleka koju će davati kada budu u punoj snazi, u 3 - 5 laktaciji.Krava može da se oplođava u svako godišnje doba, jer se polni žar pravilno javlja svakih 21 dan. Ova činjenica omogućuje da se podešavanjem teljenja obezbedi što ujednačenije svakodnevno izlučivanje mleka. Prema broju krava treba rasporediti teljenje, tako da se one u približno podjednakim razmacima tele, sledstveno tome i zasušuju. Na taj način neće se desiti da imamo nekoliko zasušenih krava i krava na kraju laktacije, već ćemo u zapatu imati i zasušene, i one koje su se tek otelile, i one koje su u punoj laktaciji. Sada ostaje da rasporedimo pravilno i teljenja mladih krava, prvotelki, tako da se i one uklope u ravnomernu proizvodnju mleka.

Na ovaj način će se ravnomerno dobijati i telad. Ako se telad ne drže na gazdinstvu, izuzimajući broj koji je potreban za obnovu zapata, biće malo teškoća s njihovom prodajom. Uvek je lakše da se isporuči veći broj teladi ujednačene starosti i težine. Ali, to je za proizvođača mleka od sekundarnog značaja.

Treba naglasiti da savremeno mlekarstvo nalaže da ishrana krava muzara u toku godine bude ujednačena po količini i kvalitetu. Ako pratite ova uputstva sve će biti u redu.
Tags: ujednačeno dobijanje mleka, mlekarstvo, proizvodnja mleka

Pčelarstvo

Uzgoj šampinjona

Uzgoj puževa

Uzgoj pilića

Tov svinja

Govedarstvo

Mlekarstvo

Ratarstvo, povrtarstvo i voćarstvo